Københavns Fodbold-Dommerklub (KFD)

Stiftet 22. september 1944.

Klubben, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes interesser udadtil, navnlig overfor spillere, fodboldklubber, pressen, boldspilunioner og Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

Klubben skal arbejde for udbredelse af kendskabet til Fodboldloven og for en forbedring af de københavnske fodbolddommeres standard.

Bankkonto: 4001 4201527767

CVR-nr.: 35169911

Privatlivspolitik for Københavns Fodbold-dommerklub

Kontingent

Medlemskab i KFD koster pr. år:

  • Elitedommere + dommere med LD-opgaver i divisionerne 650 kr.
  • Indrangerede dommere 500 kr.
  • Ikke-indrangerede dommere 350 kr.
  • Passive medlemmer 250 kr.

Kontingentet indbetales til KFD én gang om året i maj. KFD’s kasserer sender mail ud med info, når der skal betales.

Bestyrelsen:

Formand
David G. Nissen
Tlf. 2729 1005
E-mail: davidn@live.dk

Kasserer
Niels Thomasen
Tlf. 2343 5401
E-mail: nt@gosse.dk

Næstformand
Darko Haramija
Tlf. 5129 8680
E-mail: darkoharamija@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Christian L. Kjærsvold-Niclasen
Tlf. 2822 3311
E-mail: henrik@rawcph.com

Bestyrelsesmedlem
Oliver A. S. F. Simbold
Tlf. 2633 5246
E-mail: oliver-0707@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
Kristina Løwe Serup Hansen
Tlf. 5125 2158
E-mail: klh21@live.dk

Indgang for bestyrelsen

Redigér fodbolddommer.dk