I dag den 25. september 2020 blev jeg pr. telefon orienteret om, at Jens Moestrup er død. Udover at jeg blev trist til mode ved at have mistet en rigtig god dommerkollega, og et positivt, stort og rummeligt menneske, mindes jeg hvilken enorm og uselvisk indsats Jens har ydet for dommerne i KFD.

Jens var 30 år, da han i 1965 blev indmeldt i KFD. Hans ildsjæl fik hurtigt ”ben” at gå på i klubben. Hans baggrund var som fodboldspiller i HIF (Hvidovre Idræts Forening), at ville bidrage til afviklingen af fodboldkampe i København, hvilket var tiltrængt idet der dengang som nu, manglede eksaminerede dommere.

Det viste sig, at Jens besad de evner der skulle til, for at kunne begå sig på højeste niveau som dommer. I 1980 rykkede han i 1. division, som på daværende tidspunkt var den øverste række i Danmark. Han stoppede som divisionsdommer i 1985, da man på de tider havde en aldersgrænse der hed 50 år. Han dømte i alt 141 kampe som divisionsdommer, og et utal af ”lokal” kampe.

Jens havde også lederevner udenfor fodboldbanen, hvilket resulterede i at han i perioden september 1971 til januar 1979, udfoldede sig som et meget aktivt bestyrelsesmedlem i KFD samtidig med sin aktive dommer karriere.

Han ydede en stor indsats i bestyrelsesarbejdet, bl.a. fungerede han som hjælpe instruktør på uddannelsen af nye dommere. Min personlige oplevelse er fra 1978, hvor jeg tog dommereksamen på et kursus på Rådmandsgade Skole. Her var Leif Ellemann instruktør og Jens hjælpe instruktør.

Det var en rigtig god oplevelse, hvor Jens bidrog med den mere praktiske vinkel på baggrund af sin status som 2. divisionsdommer med gode råd og interessante vinkler, som var ledsaget af en herlig humor. Det han bidrog med, var klart med til at skærpe lysten og interessen for at dømme fodbold.

Han rummede utroligt meget og blev efter endt aktiv karriere ”selvfølgelig” også både lokal- og DBU bedømmer med et utal af kampe på CV’et. Igen her blev det en stor og bidragende indsats til dommernes udvikling på alle niveauer. Denne store indsats udmøntede sig i at Jens modtog DFU’s guldnål 26.1.98.

Igen i 2009 var det tid til hæder for en kæmpe og uegennyttig indsats, nemlig da Jens blev udnævnt til æresmedlem af KFD.

Vi er mange der vil mindes Jens, som det glade og positive menneske han var, og vores tanker går til fodboldfamilien Moestrup, og ikke mindst til Else, der støttede ham hele vejen, og også altid deltog i den mere festlige del af livet i KFD.

Æret være Jens’ minde.

Niels-Erik van Zeijst.

Mindeord om Jens Moestrup