Københavns Fodbold-Dommerklub (KFD)

Stiftet 22. september 1944.

Klubben, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes interesser udadtil, navnlig overfor spillere, fodboldklubber, pressen, boldspilunioner og Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

Klubben skal arbejde for udbredelse af kendskabet til Fodboldloven og for en forbedring af de københavnske fodbolddommeres standard.

Medlemstal (31. december 2013): 272

Bankkonto: 4001 4201527767

CVR-nr.: 35169911

Privatlivspolitik for Københavns Fodbold-dommerklub

Kontingent

Medlemskab i KFD koster pr. år:

  • Elitedommere + dommere med LD-opgaver i divisionerne 650 kr.
  • Indrangerede dommere 500 kr.
  • Ikke-indrangerede dommere 350 kr.
  • Passive medlemmer 250 kr.

Kontingentet indbetales til KFD én gang om året i maj. KFD’s kasserer sender mail ud med info, når der skal betales.

Bestyrelsen:

Formand
David Nissen Tlf. 2729 1005 E-mail: davidn@live.dk

Kasserer
Niels Thomasen Tlf. 2343 5401 E-mail: nt@gosse.dk

Næstformand
Darko Haramija Tlf. 5129 8680 E-mail: darkoharamija@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
René Krarup Tlf. 2986 0985 E-mail: rene.krarup@c.dk

Bestyrelsesmedlem
Oliver Simbold Tlf. 2633 5246 E-mail: oliver-0707@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
Katrine Stensholm Buntzen E-mail: katrine.stensholm@gmail.com

Indgang for bestyrelsen

Redigér fodbolddommer.dk