Københavns Fodbold-Dommerklub (KFD)

Stiftet 22. september 1944.

Klubben, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes interesser udadtil, navnlig overfor spillere, fodboldklubber, pressen, boldspilunioner og Dansk Fodbolddommer-Union (DFU).

Klubben skal arbejde for udbredelse af kendskabet til Fodboldloven og for en forbedring af de københavnske fodbolddommeres standard.

Medlemstal (31. december 2013): 272

Bankkonto: 4001 4201527767

CVR-nr.: 35169911

Privatlivspolitik for Københavns Fodbold-dommerklub

Kontingent

Medlemskab i KFD koster pr. år:
  • Elitedommere + dommere med LD-opgaver i divisionerne 1000 kr.
  • Indrangerede dommere 500 kr.
  • Ikke-indrangerede dommere 350 kr.
  • Passive medlemmer 250 kr.
Kontingentet indbetales til KFD én gang om året i maj. KFD’s kasserer sender mail ud med info, når der skal betales.

Bestyrelsen:

Formand
Ruben Christensen
Tlf. 2964 2239
E-mail: rjc@rjc.dk

Kasserer
Niels Thomasen
Tlf. 2343 5401
E-mail: nt@gosse.dk

Næstformand
Preben Jacobsen
Tlf. 2347 5929
E-mail: pja@edc.dk

Bestyrelsesmedlem
René Krarup
Tlf. 2986 0985
E-mail: rene.krarup@c.dk

Bestyrelsesmedlem
René Thunø
Tlf. 2623 9626
E-mail: renethunoe@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
Katrine Stensholm Buntzen
E-mail: katrine.stensholm@gmail.com

Indgang for bestyrelsen

Redigér fodbolddommer.dk