Onsdag den 23. september 2020 ringede min telefon. Det var en af KFD’s tidligere internationale koryfæer Ole Blom Christensen, der kunne fortælle mig – ”Erik er død”!

Det var en rigtig trist besked, ikke mindst personligt da jeg har haft meget med Erik at gøre igennem årene.

Erik (af mange i KFD bedre kendt som ”Eriksen”) var et meget rummeligt menneske i alle henseender, med sin helt egen bestemte personlighed, som vi er mange der med glæde husker ham for. Det kom mange til at nyde godt af i KFD igennem årene i forskellige sammenhænge, selvom hans markante holdninger ind imellem skabte forståelige diskussioner, så satte de ”gang i tingene” til såvel generalforsamlinger, klubmøder som i omklædningsrummene, for de bidrog klart til konstruktivt i situationerne.

Erik var meget aktiv i klubben efter han blev medlem den 5. december 1969 i en alder af godt 21 år.

Han var altid meget engageret i alt hvad han involverede sig i, og qua dette engagement medvirkede han til at KFD konstant udviklede sig i en positiv retning.

Erik’s aktive karriere ”toppede” i den daværende 3. division fra 1987 til 1993. Herefter dømte han DS i en årrække, og har igennem tiderne været den ældste DS dommer i KFD regi idet han var over 50, da han definitivt stoppede som indrangeret dommer.

Han var leder af vejlederordningen i 1985 – 1986, som mange af vores nye dommere havde en rigtigt god støtte i.

Han fungerede i mange år som bedømmer/udvikler, og der er mange af KFD’s medlemmer der har nydt godt af hans erfaring og gode råd til deres personlige udvikling igennem hans utallige opgaver.

Han har flere gange vundet teorimesterskabet med sikker hånd.

Erik’s markante holdninger og skarpe pen kom tydeligt til udtryk i den periode hvor han var lokalredaktør for KFD i DFU’s landsdækkende blad ”Fodbolddommeren” fra august 1988 til december 1991. Her bidrog han også klart til at synliggøre KFD.

Vi er mange der vil savne Erik og hans ildsjæl.

Ære være Erik’s minde.

Niels-Erik van Zeijst

Mindeord om Erik Lundvold Eriksen