Der er fart over feltet, som talent i KFD. Årets sidste aktivitet for talenterne er på tirsdag den 10. december, hvor talenterne skal se ishockey i Herlev. Her har de mulighed for, både før og efter kampen, at tale med dommerene til kampen.

Derudover har talenterne været samlet et par gange allerde i efteråret

Teorien i centrum den 22/10

Denne aften i talentprogrammet stod i teoriens tegn. Til at hjælpe os med at dygtiggøre os, havde vi besøg af Jonathan Nilton og Henrik Niclasen. Her kom vi rundt om mange forskellige temaer i fodboldloven, og vi fik stillet skarpt på områder vi i særlighed skal være opmærksomme på ude på de københavnske fodboldbaner. En stor tak skal lyde til de frivillige instruktører for at hjælpe os med det teoretiske fundament for dommergerningen.

Efter de heftige 2*45 minutter plus tillægstid inden for de teoretiske kridtstreger, blev der snakket det formelle fundament for talentgruppen. Her blev der lagt vægt på at vi som talenter i KFD er rollemodeller for resten af foreningen, og derfor selvfølgelig skal gå forrest i at vise det gode eksempel som dommer i København. Derefter blev programmet for det kommende halvår udlagt, det byder på mange spændende og kompetencegivende arrangementer

Peter Munch Larsen om erfaringer på fodboldbanen

Denne aften i talentprogrammet gav anledning til et prominent besøg – tidligere superligadommer Peter Munch Larsen underholdt med sine utallige erfaringer inden for kridtstregerne.

Men karrieren startede ikke som den gjorde for mange andre. Fra 1999 hvor Peter tog dommerkortet og frem til 2008 blev det faktisk kun til én enkelt syvmandskamp. Herfra tog dommerkarrieren dog fart, og da Peter først kom i gang så han sig ikke tilbage.

Den klare opfordring fra Peter var, at vi i talentgruppen særligt skal opfordres til at bruge hinanden, da netop sparring i dette fora gav Peter megen udvikling i hans første år i den aktive dommerkarriere. Derudover blev der også delt ud af historier fra Peters oplevelser i UEFA-systemet. Pointen at tage med herfra, må siges at være at selvom man ikke kommer fra start som alle andre i dommerverdenen, så kan man stadig nå meget langt.

Fra talentgruppen skal der lyde en stor tak til Peter for at dele ud af sine erfaringer. Netop aftener som denne er med til at gøre os mere velreflekterede ift. hvad dommerkarrieren kan bringe med sig i fremtiden.

Lærerigt efterår for talenterne