Som bekendt har KFD fået tre nye dommerinstruktører, nemlig Christian Hansen, Jonathan Nilton og Henrik Kjærsvold-Niclasen. Alle tre dommere klarende eksamen på bedste vis og allerede nu i gang med deres nye jobfunktion som teoriinstruktør, sideløbende med deres egen dommerkarriere. Således var Henrik Kjærsvold-Niclasen i starten af februar måned inde hos DBU-K. Her skulle han sammen med Jonathan Nilton hjælpe serie 1- og serie 2 dommere i lovfortolkning af fodboldloven, således at de var bedst muligt klædt på til den obligatoriske teoritest senere på måneden. Vi fangede Henrik, for at høre lidt om bevægegrundene til at blive teoriinstruktør.

Hvad er baggrunden/årsagen til, at du ville uddanne dig som teoriinstruktør?

For mig personligt handler det om muligheden for at kunne komme ud og undervise, og derigennem formidle en af de vigtigste dele af fodboldspillet, nemlig fodboldloven til nye potentielle fodbolddommere, samt fodboldtrænere som skal have dommeruddannelsen som en del af deres trænergerning.

Hvad har det givet dig indtil videre & hvor vil du hen med det?

Henrik Christian Niclasen
Henrik Kjærsvold-Niclasen i privat outfit.

Det har givet mig et større og bedre kendskab til fodboldloven. Nu bliver det min fornemmeste opgave, at lærer at formidle fodboldloven, på en motiverende måde, til kursister og dommerkollegaer (ingen nævnt, ingen glemt 😊) som allerede har forudindtaget fejlagtige holdninger til fodboldloven.

Hvordan ser du, at du kan kombinere dét at være instruktør med din egen dommergerning?

Nu er jeg modsat Jonathan og Christian ikke divisionsdommer, men det man kalder en ”breddedommer med ambitioner”. Jeg kommer nok ikke meget højre op i rækkerne. Jeg nyder min tilværelse med at afvikle kampe i DS, KS og ungdomsrækkerne, og arbejder forsat på at dygtiggøre mig på banen. Men lige nu er jeg drevet af tanken om at være både instruktør og forsat aktiv dommer på et hæderligt niveau. Derigennem ser jeg nogle positive synergieffekter til gavn for mig selv og øvrige interessenter.

Du var for nylig inde hos DBU-K og holde en aften med dommerne, for at kunne klæde dem på til teoritesten. Hvordan var det?

Det var en positiv oplevelse, hvor vi ikke kun fik lært fra os, men bestemt også fik noget med selv. Her tænker jeg på den undervisnings -og formidlingsmæssige del.  Derudover var det også vigtigt for mig, at DBU K var meget klar i deres udmelding omkring, at dette skulle ses som et tilbud og i rød tråd med KFDs tilbud den 7, 14 og 21 feb. til dommerne om at dygtiggøre sig forud for teoritesten. At alle dommere skal forstå at de havde her fem unikke muligheder for at blive testet, og derigennem stå bedre rustet til teoriprøven. Er det gået galt den 24. februar, så har de næsten selv bedt om det. Men så står jeg klar til at gribe dem til reeksamen den 9. marts, og der skal vi nok få de sidste i mål.

Hvordan og med hvad kunne du selv bidrage med i forhold til den ”nye kasket”, som du har fået på?

Vi er stadig et sted, hvor både John og Henning – hvis de ville – stadig ville kunne få os ud og svømme rent teoretisk, så for mig handler det ikke om at overtage, men mere være et supplement til de to kyndige herrer + de øvrige dommerteori-instruktører.

Hvad giver det jer at være en del af KFD? (Både med og uden forbindelse til instruktørrollen)

Mht. til instruktørrollen, så har Henning Hansen været en fantastisk støtte i hele mit uddannelsesforløb. Og derigennem har fællesskabet i KFD igen vist sig fra sin bedste side. Generelt så mener jeg at KFD har, og forsat har en vigtig rolle i dommerfælleskabet. Vi vil altid være bedre sammen, end hver for sig.

Henrik Kjærsvold-Niclasen på banen

 

Henrik Kjærsvold-Niclasen er ny teoriinstruktør