Mht. lovfortolkning af fodboldloven har KFD i de senere år været meget flot repræsenteret af Peter Mikkelsen, Jan Carlsen, John Holm Andreasen og Henning Hansen, som har været med til at undervise i og fortolke fodboldloven for mange dommere landet over. Kort før jul blev der afholdt kursus for nye teoriinstruktører og her bestod tre KFD’ere. Det er Christian Hansen, Henrik Kjærsvold-Niclasen og Jonathan Nilton, som på fornemmeste vis klarede sig igennem nåleøjet og nu kan kalde sig DBU Instruktører i fodboldloven. Alle tre dommerinstruktører er – ved siden af sin dommerkarriere – allerede i gang med deres virke som instruktør. Christian Hansen var med som instruktør til teoritestene på Falkonergården i søndags, hvor vi stillede ham nedenstående spørgsmål.

Hvad er baggrunden/årsagen, for at du ville uddannes som teoriinstruktør? 

Christian anno januar 2012

Baggrunden for at jeg har overhovedet søgte, skal findes tilbage i 2011, hvor jeg til min første teoritræningsaften i talentregi blev ydmyget, fordi jeg slet ikke havde styr på fodboldloven. Efter denne præstation valgte jeg ”at tage skeen i den anden hånd” og opsøgte al den viden og hjælp jeg kunne for at forbedre mig. Det skete bl.a. via støtte fra DBU og KFD. Det resulterede i, at jeg alllerede i 2013 blev jeg teorimester og fandt interesse for fodboldloven. Igennem denne proces er jeg selvfølgelig også blevet inspireret af de dygtige teoriinstruktører, som vi i forvejen har. Det har også været medvirkende til, at jeg søgte denne ekstra gren af dommerjobbet. Derudover er det selvfølgelig også en unik mulighed for at komme endnu mere ind i systemet, uddanne nye dommere samt at repræsentere DBU og KFD i flere sammenhænge. 

 

Hvad har det givet dig indtil videre & hvor vil du hen med det? (Ambitioner) 

Selve uddannelsen var krævende. Vi skulle på første del af uddannelsen forberede et stort teorimateriale, som tilmed skulle formidles til landets skarpeste teorikursister og fodboldlovgruppen på en pædagogisk måde. Efter oplægget fik vi en grundig feedback, hvilket var særdeles lærerigt. Til eksamen blev kravene sat op, så der skulle hele tiden præsteres. Én ting er at kunne fodboldloven, noget andet er at formidle fodboldloven på en spændende måde.  I hele dette forløb har min mentor, Preben Worsøe, været helt uvurderlig. Han har givet mig stor inspiration til det didaktiske, og lært mig at bruge lovens ord på den rigtige måde. En strafbar offside vurderes f.eks. i ”spiløjeblikket”, og ikke i ”afleveringsøjeblikket”.

Den første person en ny dommer møder på DBU’s dommergrundkursus er teoriinstruktøren. Min ambition i denne sammenhæng er, at inspirere nye dommere til dommergerningen og give dem et grundlag, så de forsætter med at være dommer i mange år. Forhåbentlig bliver jeg også indstillet til videre uddannelse, f.eks. til diplominstruktør, så jeg kan benytte min faglighed endnu mere i fremtiden. 

 

Hvordan ser du at du kan kombinere det at være instruktør med din egen dommergerning? 

Christian blev teorimester i 2013

Siden min teoretiske ydmygelse i 2011, som jeg nævnte tidligere, har jeg kunnet mærke, at des større viden du har til fodboldloven, des mere sikkerhed har du ude på fodboldbanen. Det gør, at du kan lægge flere kræfter i ledelsesarbejdet, fordi betingelserne til de skøn, som du laver ude på banen, de er på plads. Men en ting er teori, noget andet er praktisk. Derfor tænker jeg også, at jeg kan bringe nogle gode eksempler fra min egen aktive dommerkarriere, hvor jeg har trådt i spinaten, ind i teorien.

 

Hvordan, og med hvad, kunne du se dig selv bidrage med i forhold til den ”nye kasket” som du har fået på? 

Jeg har selv benyttet John Holm i min teoretiske udvikling, og hans tilgang har været inspiration for mig. At være behjælpelig over for andre kollegaer, som gerne vil fastholde eller styrke sit teoretiske ståsted, det vil jeg lige ledes gerne stå for. Min forhåbning i disse seancer/oplæg er, at jeg gerne vil inddrage kursisterne, så teorien bliver spændende og en inspiration til at udvikle sig.  

 

Hvad giver det jer at være en del af KFD? (Både med og uden forbindelse til instruktørrollen) 

KFD har i hele min dommerperiode været enestående. Jeg har allerede nævnt, hvordan min teoretiske udvikling blev opbygget via hjælpsomhed. Jeg har været en del af et KFD’s talentprogram, som blev opbygget i samarbejde med DBU København, og det var helt usædvanlig godt. Det kan man også se nu, hvor flere fra netop det talentprogram er i divisionerne, og en er endda gået hele vejen i Superligaen. Men en ting er de fodboldmæssige ambitioner på banen. Det som nok har betydet mest for mig, er de sociale oplevelser KFD har givet mig. F.eks. via KFD’s traineeprogrammet, at blive årets vejleder, turen til Færøerne eller de mange arrangementer, som jeg har deltaget i. Disse sociale oplevelser står stærkest for mig, og dem håber jeg, at teoriinstruktøruddannelsen også kan bibringe fremadrettet.  

Christian Hansen på banen
Christian Hansen er ny teoriinstruktør