Torsdag den 8 november fik KFD`s talentgruppe besøg af Lars Skibild Jensen, som er
udvikler på eliteniveau. Derudover er Lars medlem af den Regionale Talentgruppe 3, som
hører under DBU. Aftenens fokustema var, hvad en talentdommerudvikler forventer af de
nuværende talentdommere. Programmet begyndte med en kort præsentation af
talentdommerne og deres kort sigtede samt lang sigtede mål med dommergerningen, og
derefter kom Lars på ”banen”, hvor han præsenterede sin flotte karriere som dommer og
derefter som talentudvikler.

Dommerperspektiv
Aftenen fortsatte med at talentdommerne fortalte Lars om deres forhold til udviklere “før”,
”under” og ”efter” kampen og hvordan og hvornår talenterne kontakter udviklerne inden
kamp. Til sidst blev der snakket om, hvad der er af forventning fra en talentdommerudvikler.

Elitedommerudviklerperspektiv
Efter talentdommernes synspunkter kom frem tog Lars over igen og fortalte om de
forventninger og krav, der er til de enkelte talentdommere i landets højere rækker. Her fik
talenterne af vide, hvordan kommunikationen er mellem udvikler og dommer på kamp
dagen. Det var meget interessant at høre, da Lars fortalte om processen i forhold til
udarbejdelse af udviklingsrapporten og hvordan præstationen blev vurderet. Kriterierne for
karaktergivningen var det næste punkt, som blev bragt frem og det var med stor
opmærksomhed talenterne lyttede efter. Under dette punkt blev der også gennemgået de
faktorer, der trækker en karakter op og modsat, hvad der trækker en karakter ned. Lars kom
også ind på, hvordan karaktersystemet var i 1. Division og superligaen, hvor dommerne får
en decideret karakter i stedet for den vurderingsmetode man køre på talentniveau, hvor
talenterne enten får under, på eller over niveau.

TaDet var en lærerig samling i talentprogrammet hvor Lars gav mange gode råd og
informationer til os talenter i forhold til kommunikationen med udviklere, det første indtryk og
læring af udviklingssamtalerne.

Referat fra talentmøde d. 8. november