Det er med sorg jeg modtog beskeden om, at Ketty er sovet stille ind.

Vi er mange der husker Ketty som det positive og engagerede menneske hun var. Hun var en aktiv og meget positivt bidragende del af den danske dommerverden. Igennem rigtigt mange år ydede hun en prisværdig indsats til gavn for danske fodbolddommere.

Det hele begyndte med hendes formandskab for KFIU. Fra denne post kæmpede hun firma dommernes kamp for ordentlige vilkår og anerkendelse. Det var det der gjorde, at jeg lærte Ketty at kende. En aften for mange år siden ringede min telefon – det var Ketty.

På det tidspunkt var jeg formand for KFD, og det var i den egenskab hun kontaktede mig. Hun fortalte at det var svært for ”hendes” dommere at blive set på som ”rigtige” dommere, når de var ude og dømme. For at ændre på dette håbede hun på KFD’s hjælp. Tanken var at hvis det formelt kunne aftales at KFIU’s dommere kunne være en del af KFD’s medlemsskare, så kunne de dømme med DFU’s logo på brystet, og dermed også blive set på som ”rigtige” dommere. Det blev også resultatet.

KFD’s daværende bestyrelse var ikke sen til at efterkomme hendes ønske og satte arbejdet i gang, med efterfølgende generalforsamlings beslutning og vedtægts ændring. Dermed fik Ketty sikret ”sine” dommere, så de også blev en anerkendt del af de danske fodbolddommere. Som følge af denne aftale om ”organisations medlemmer” i KFD, havde KFIU’s formand sæde i KFD’s bestyrelse. Her ydede hun igennem mange år en stor og engageret indsats for KFD’s medlemmer.

Noget af det jeg havde stor respekt for ved Ketty’s deltagelse i bestyrelses arbejdet var, at hun var kvinde for sin ”hat”. Ved nogle af de punkter vi igennem årene havde til behandling i bestyrelsen, kunne ”bølgerne” godt gå højt. Enighed var ikke altid udgangspunktet, men i gensidig respekt, og ikke mindst pga. Ketty’s pragmatiske tilgang til opgaverne, fik vi drøftet os til den rigtige og bedste beslutning for medlemmerne.

På grund af hendes store og uegennyttige indsats igennem de mange år blev hun udnævnt som æresmedlem af KFD.

Æret være hendes minde.

Niels-Erik van Zeijst

Mindeord for Ketty Bjerregaard