KFD har fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Frederiksberg Hallerne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar 2018.

Dagsorden og eventuelle forslag offentliggøres her på siden i det nye år jf. vedtægterne

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling