KFD havde i den forgangne uge arrangeret ”Udvikleraften” for medlemmerne. KFD’s udviklerprogram stod for at finde lokalerne og havde så overladt selve aftenens program til KFD’s talentgruppe. Efter en god og hyggelig snak over aftensmaden startede aftenens faglige program.

Den gode rapport.

Der bliver snakket
Sæsonen bliver evalueret under maden

Vi blev opdelt i små grupper, hvor vi skulle diskutere hvad en god rapport skulle indeholde. Herefter fremlagde grupperne deres forslag. Her kom der mange fine input, men der blev der også snakket om selve opbygningen af rapporten. Skulle udviklingspunkterne og fastholdelsespunkterne f.eks. skrives som ”ris, ros, ris, ros, ris og ros eller skal punkterne skrives i rapporten som ris, ris, ris, ros, ros og ros? Dét og andre emner gav en god, faglig og konstruktiv debat blandt udviklerne.

Talentgruppen fremlagde herefter deres bud på en god rapport.  De så gerne, at rapporten er

  • Overskuelig – inddelt i tydelige og naturlige afsnit, som gør den nem at forstå.
    Grammatisk korrekt.
    Den skal underbygge udviklerens observationer med konkrete eksempler.
    Intet nyt i rapporten. Det skal i princippet være et referat af samtalen.
    Den skal være konstruktiv, så dommeren er motiveret til at arbejde med udviklingspunkterne efter kampen.

Udvikling af linjedommer.

Adis fortæller om sine ønsker
Adis fortæller om sine ønsker

Talentgruppen har også en enkelt dommer, som ønsker at gå ”linjedommervejen”. Her var budskabet, at man skal huske linjedommerne, selvom fokus ofte er rettet mod dommeren. Som udgangspunkt er alle trioudviklere gode til at komme med gode positive punkter.  ”Men giv gerne linjedommerne nogle udviklingspunkter, som vi kan arbejde med på en konstruktiv måde”, lød det venligt fra Adis.

Videoeksempler.

Alle talenterne er blevet videofilmet. De havde alle taget et videoklip med fra én af deres kampe.  Klippene blev vist ét af gangen og talentdommeren fortalte om den givne situation.  Og herefter kunne udviklerne byde ind med ris og ros, samt forslag til evt. anderledes håndtering af situationen. Dette gav igen en positiv  og konstruktiv debat, hvor der både blev grinet kombineret med faglig input til talenterne.

Sparring af udviklere.

Ruben kunne til sidst fortælle, at bestyrelsen til næste år vil lancere ”udviklersparring” for KFD’s udviklere. Dvs. at man som udvikler, kan tage kontakt til en anden udvikler og få vedkommende med ud til en kamp. Her kan udviklerne så sparre med hinanden til kampen og den efterfølgende samtale. Dette tiltag skulle gerne både komme udvikleren og dommeren til gode.  Den ekstra udvikler skal give KFD en kort tilbagemelding om udviklingen og vil få et honorar på 250 kr. for hele seancen.

Der skal lyde en stor tak til talentgruppen for et superfint arrangement med gode og relevante indslag, som gav udviklerne noget at reflektere over.

Dommerne i KFD's talentprogram
Dommerne i KFD’s talentprogram
Talentgruppen arrangerer udvikleraften