Det slog gnister søndag hos DBU København, hvor 12 KS- og DS-dommere var samlet. Både fordi der var skybrud med lyn og torden lige uden for vinduerne, men også fordi snakken gik lystigt hen over bordet, efterhånden som vi tog fat på de emner og temaer, der skal styrke os som ledere. Det hele dog i en god og konstruktiv atmosfære.

”Triodommeren som leder” var overskriften for dagen, der fokuserede på videoklip, refleksioner, ledelsesbegreber og praktiske øvelser.

René Thunø fortæller om sin kamp
René Thunø fortæller om sin kamp

Et værktøj til at blive en bedre dommer er, at du kender din egen personlighed og forsøger at afkode spillernes, så du kan agere proaktivt derefter. Til det formål introducerede David Nissen holdet for DISC-profilen, der opererer med fire forskellige adfærdstyper: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Competence. De fleste af os har elementer af alle fire typer, men typisk vil 1-2 af typerne fylde mest. Hvis du er bevidst om din egen profil og kan afkode den enkelte spillers, desto bedre chance har du for at håndtere spilleren, når du leder en kamp.

Efter denne lille teoretiske gennemgang var det tid til at se videoklip med hver af dommerne. Vi er alle blevet filmet i løbet af foråret og alle skulle præsentere tre klip, som de havde reflekteret over, og hvor der kunne være en læring for dem selv – og for os andre. Elitedommerudvikler Thor Callesen havde forud for kurset set klippene igennem og læst vores refleksioner, og han gav feedback og gode råd, mens vi så klippene igennem. Vi dommere bød også ind med vores betragtninger og erfaringer, og det gav en livlig og god snak.

Alle dommere var enige om, at det var meget brugbart at blive filmet og efterfølgende reflektere over forskellige kampsituationer, ligesom Thor og kollegernes indspark denne søndag vil styrke os som ledere.

Peter Munch kommer med gode råd
Peter Munch kommer med gode råd

Superligadommer Peter Munch Larsen skulle stå for eftermiddagens praktiske øvelser, men da snakkelysten omkring videoklippene fik tidsplanen til at skride, nåede han også at se nogle videoklip med os og komme med sine input. Herefter var det i dommertøjet og ud at lave praktiske øvelser, der handlede om, hvordan vi ledelsesmæssigt håndterer situationer med påtaler og advarsler. Peter kom med umiddelbar feedback til os, ligesom det hele blev filmet, så vi efterfølgende selv kan se situationerne.

Selvom vejret var klaret op, var det med våde sokker og mudder på dommertøjet, at vi kunne slutte med at konkludere, at det havde været en udbytterig dag. Det var inspirerende at være samlet med andre triodommere og få input fra Thor og Peter i det videre arbejde med at blive en endnu bedre leder på banen.

Lars Møller Hansen, 17. september 2017

Lederkursus for KS- og DS-dommere